ASVIDAL.
UNIDADE ASISTENCIAL DE
TRATAMENTO DO ALCOHOLISMOItinerarios de inclusión sociolaboral con acompañamento
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE invirte no teu futuro

Mellorar a calidade de vida das persoas con esta problemática sendo a persoa o núcleo central do seu itinerario e Asvidal o eixe principal de acompañamento

OBXECTIVOS

  • Diagnóstico e tratamento do/a enfermo/a alcohólico/a
  • Programas de rehabilitación e integración social
  • Coordinación de actividades preventivas na zona
  • Conexión e facilitación de asistencia hospitalaria
  • Actividades de investigación e docencia

 

MEDIOS

  • Unidade asistencial
  • Equipo multidisciplinar:
  • Psicólogas/os Clínicas/os
  • Médico
  • Traballadoras Sociais

 

CONTACTO

A Asociación Viguesa de Alcoholoxía, nacida en Xullo do ano 1983, é unha entidade privada, con carácter altruísta e sen fins lucrativos.

R/ Escultor Gregorio Fernández, 8 baixo
36204 Vigo
Teléfono: 986 22 62 69
info@alcoholasvidal.com

LOCALIZACIÓN